Motions- och kostrådgivning

Jag vill hjälpa andra människor att hitta det som får dem att må bra. De flesta av oss har under någon period i sitt liv brottats med obalans i tillvaron. Det kan handla om vad vi äter, hur och hur mycket vi rör på oss, hur vi organiserar vår tillvaro till vardags, hur vi tar oss tid för vila och återhämtning osv. Jag kan inte ordna upp ditt liv, men jag kan vara ditt stöd och hjälpa dig att se dina möjligheter när du vill genomföra en större eller mindre förändring i tillvaron.

Distanspaket
Enligt din önskan, t.ex. träningsprogram + kostrådgivning + diskussioner om livsstilsförändring + uppföljning en gång per vecka i en månads tid via e-post, telefon eller Skype 124 € (priset innehåller 24 % moms).

Baspaket

  • Två individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 198,40 € (priset innehåller 24 %)
  • Tre individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 285,20 € (priset innehåller 24 % moms)

Avancerade paket

  • 10 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 868 € (priset innehåller 24 % moms)
  • 20 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 1612 € (priset innehåller 24 % moms)
  • 30 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 2108 € (priset innehåller 24 % moms)

Under höstterminen har jag möjlighet att erbjuda PT-tjänster vid Ladies Club & Spa i Vasa som en del av min utbildning. Det förutsätter att kunden är medlem eller har hyrt medlemskap i Wasa Sports Club. Då betalar du 43,40 till mig per timme, eller avgift för paket enligt prislistan ovan. Ifall du vill att jag kommer med dig till något annat gym får du stå för avgiften som gymmet uppbär när en utomstående PT använder deras utrymmen. Om du endast är intresserad av hemma- eller utomhusträning kan vi träna tillsammans i ditt hem eller hos mig.

Alla paket innehåller möjlighet till uppföljning 1 gång/vecka per e-post, telefon eller Skype. De avancerade paketen kan betalas i flera rater enligt överenskommelse: 10 träffar betalas i 1–3 rater; 20 träffar betalas i 1–5 rater och 30 träffar betalas i 1–6 rater. För individuella träffar utanför Korsholm och Vasa debiteras km-ersättning för egen bil.

Obs! Tyky- och Smartum-sedlar kan användas som betalningsmedel!