Prislista 2017

Konditionstest

UKK:s gångtest, inkl. tolkning av testet och övergripande råd om fortsatt motion 20 € (priset innehåller 24 % moms)

Muskelkonditions- och rörlighetstest, inkl. tolkning av testerna och övergripande råd om fortsatt träning 20 € (priset innehåller 24 % moms)

Gruppträningspass 

38,50 €/pass á 45-60 min (priset innehåller 10 % moms)

Eventuell avgift för lokalhyra tillkommer.

Individuella träningspass

43,40 €/pass á 45-60 min (priset innehåller 24 % moms)

Distanspaket
Enligt din önskan, t.ex. träningsprogram + kostrådgivning + diskussioner om livsstilsförändring + en månads uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype 124 € (priset innehåller 24 % moms).

Baspaket

  • Två individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 198,40 € (priset innehåller 24 %)
  • Tre individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 285,20 € (priset innehåller 24 % moms)

Avancerade paket

  • 10 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 868 € (priset innehåller 24 % moms)
  • 20 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 1612 € (priset innehåller 24 % moms)
  • 30 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 2108 € (priset innehåller 24 % moms)

 

Obs! Tyky- och Smartum-sedlar kan användas som betalningsmedel!