fbpx

TJÄNSTER

SATSA PÅ DIN HÄLSA

Vill du bli starkare, friskare, rörligare? Sova bättre? Slippa ha ont? Wonnes Wellness kan hjälpa dig på många olika sätt.

WONNES WELLNESS

Individuella Träningspass

Anpassas enligt dina önskemål. Jag kan följa med dig på ett färdigt träningspass ifall arrangören tillåter detta, alternativt hålla ett eget träningspass för en eller flera kunder. Priset beror på omständigheterna. Du betalar min ev. deltagaravgift i färdiga träningspass plus 55 €/h (priset innehåller 24 % moms) om det är fråga om en enskild kund. Ett eget träningspass för en eller flera kunder faktureras enligt samma principer som gruppträningspass. Beroende på avstånd tillkommer ev. km-ersättning för egen bil.

Ifall du vill att jag kommer med dig till ett gym får du stå för den eventuella avgift som gymmet uppbär när en utomstående PT använder deras utrymmen.