Konditionstest

UKK:s gångtest, inkl. tolkning av testet och övergripande råd om fortsatt motion 20 € (priset innehåller 24 % moms)

Muskelkonditions- och rörlighetstest, inkl. tolkning av testerna och övergripande råd om fortsatt träning 20 € (priset innehåller 24 % moms)