Motions- och kostrådgivning

Jag vill hjälpa andra människor att hitta det som får dem att må bra. De flesta av oss har under någon period i sitt liv brottats med obalans i tillvaron. Det kan handla om vad vi äter, hur och hur mycket vi rör på oss, hur vi organiserar vår tillvaro till vardags, hur vi tar oss tid för vila och återhämtning osv. Jag kan inte ordna upp ditt liv, men jag kan vara ditt stöd och hjälpa dig att se dina möjligheter när du vill genomföra en större eller mindre förändring i tillvaron.

Distanspaket
Enligt din önskan, t.ex. träningsprogram + kostrådgivning + diskussioner om livsstilsförändring + uppföljning en gång per vecka i en månads tid via e-post, telefon eller Skype 185 € (priset innehåller 24 % moms).

Baspaket

  • Två individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 355 € (priset innehåller 24 %), inkluderar två månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype.
  • Tre individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 490 € (priset innehåller 24 % moms), inkluderar tre månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype.

Avancerade paket

Alla avancerade paket innehåller nya träningsprogram enligt behov med 6-12 veckors mellanrum.

  • 10 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 1000 € (priset innehåller 24 % moms), inkluderar sex månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype.
  • 20 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 1685 € (priset innehåller 24 % moms), inkluderar nio månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype.
  • 30 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 2335 € (priset innehåller 24 % moms), inkluderar tolv månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype.

Alla paket innehåller möjlighet till uppföljning 1 gång/vecka per e-post, telefon eller Skype. De avancerade paketen kan betalas i flera rater enligt överenskommelse: 10 träffar betalas i 1–3 rater; 20 träffar betalas i 1–5 rater och 30 träffar betalas i 1–6 rater. För individuella träffar utanför Korsholm och Vasa debiteras km-ersättning för egen bil.

Obs! Tyky- och Smartum-sedlar kan användas som betalningsmedel!