Träningsprogram

Om du väljer att anlita mig för individuella hälso- och motionstjänster lägger vi upp dem helt enligt dina specifika behov, jag erbjuder inte färdiga paket med t.ex. generella kostråd eller motionsprogram som gäller ”alla”. Ifall du har någon form av sjukdom eller handikapp som t.ex. begränsar dina möjligheter till fysisk träning kan vi tillsammans fundera på detta, likaså om du har livsproblem som du behöver få reda ut tillsammans med en opartisk, medkännande person innan problemen blir för stora osv. I våra diskussioner och i mina råd kombinerar jag aktuella forskningsresultat med beprövad erfarenhet, sunt förnuft och medmänsklighet. Jag har givetvis tystnadsplikt.

Gruppträningspass
Beställda grupper enligt separat avtal. Det slutliga priset beror bl.a. på vem som står för lokalhyran (Wonnes wellness eller beställaren), hur många deltagare och hur många gånger. Jag kan hålla allt från enstaka tillfällen om t.ex. 2 x 45 min till kurser som omfattar höst- och eller vårtermin, ca 10 tillfällen per termin. Inga kurser eller träningspass i juli.

Individuella träningspass
Anpassas enligt dina önskemål. Jag kan följa med dig på ett färdigt träningspass ifall arrangören tillåter detta, alternativt hålla ett eget träningspass för en eller flera kunder. Priset beror på omständigheterna. Du betalar min ev. deltagaravgift i färdiga träningspass plus 43,40 €/h (priset innehåller 24 % moms) om det är fråga om en enskild kund. Ett eget träningspass för en eller flera kunder faktureras enligt samma principer som gruppträningspass. Beroende på avstånd tillkommer ev. km-ersättning för egen bil.

Ifall du vill att jag kommer med dig till ett gym får du stå för den eventuella avgift som gymmet uppbär när en utomstående PT använder deras utrymmen.

Distanspaket
Enligt din önskan, t.ex. träningsprogram + kostrådgivning + diskussioner om livsstilsförändring + en månads uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype 185 € (priset innehåller 24 % moms).

Obs! Tyky- och Smartum-sedlar kan användas som betalningsmedel!