fbpx

Akademisk portfolio 18.04.2020

Yvonne Näsman

Yvonne Margareta Näsman, f. Storbacka 
Mossavägen 11
66550 Västerhankmo

050-535 0141 (privat mobil)
el. 046-921 9735 (ÅA)

 

Anmärkning

Delinvalidpension pga. begränsad arbetsförmåga 01.06.2016 beviljad tills vidare. Jag har varit sjukskriven i två längre perioder och arbetar deltid fr.o.m. april 2013.

Utnämning

11.12.2018
Docent i socialpolitik med inriktning etisk praxis inom vård och omsorg

Utbildning:

15.06.2010
Åbo Akademi Socialvetenskapliga institutionen
Doktorsexamen i hälsovetenskaper
Huvudämne vårdvetenskap
Avhandlingens tema: Dygd som vårdetiskt grundbegrepp

20.11.2001
Åbo Akademi Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten
Institutionen för vårdvetenskap
Magisterexamen i hälsovetenskaper
Huvudämne vårdvetenskap
Avhandlingens tema: Caritativ vårdetik och dygd

Tidigare utbildningar

20.12.1994
Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt
Barnmorskeexamen

1982–1983
Åbo Akademi
Pedagogiska fakulteten
Klasslärarstudier läsåret 1982–1983

30.05.1981
Karleby svenska gymnasium

Språkkunskaper:

Goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska ”Lilla språkprovet” 26.01.1995

Övrigt:

Förutom dokumenterat goda kunskaper i finska har jag också goda kunskaper i engelska (laudatur i studentexamen), läser vetenskapliga texter på tyska, norska, danska och i viss utsträckning även på spanska.

Förteckning över mina 10 senaste publikationer: