PRISLISTA 2020

Obs! Tyky- och Smartum-sedlar kan användas som betalningsmedel!

Konditionstest

UKK:s gångtest, inkl. tolkning av testet och korta tips om fortsatt motion 20 € (priset innehåller 24 % moms) Muskelkonditions- och rörlighetstest, inkl. tolkning av testerna och korta tips för fortsatt träning 20 € (priset innehåller 24 % moms)

Gruppträningspass och kurser

Grundpris 46,20 €/pass á 45-60 min (priset innehåller 10 % moms). Större helheter enligt separat offert. Eventuell avgift för lokalhyra tillkommer. Fr.o.m. 2018 samarbetar jag med Wasa Sports Club gällande PT-tjänster, fr.o.m. 2019 även med Carpella Gym och fr.o.m. 2020 med Painovoimala i Storkyro. WSC-medlemmar betalar direkt till gymmet, övriga kunder betalar till mig. Prislistan är uppdaterad i enlighet med WSC:s priser och paket.

WSC Personal Training-tjänster:

Personal Training-tjänsterna byggs alltid upp enligt kundens egna önskemål. Nu ingår även medlemskap i WSC i priserna för den som köper PT-paket. För mera information och priser, se Wasa Sports Clubs hemsidor.

Träningsprogram + handledning

149 € (priset innehåller 24 % moms), omfattar intervju, program för gym- eller hemmaträning samt genomgång av träningsrörelserna.
Individuella träningspass för WSC:s kunder
79 €/pass á 60 min (priset innehåller 24 % moms)
Personal Training-tjänster för Carpella Gyms och Painovoimalas medlemmar
52,08 €/pass á 60 min (priset innehåller 24 % moms). Prisskillnaden beror på att WSC tillhandahåller mycket mera utrustning, större utrymmen och fler tjänster.

Wonnes Wellness Personal Training-tjänster

Träningsprogram + handledning
85 € (priset innehåller 24 % moms), omfattar intervju, program för gym- eller hemmaträning samt genomgång av träningsrörelserna
Individuella träningspass för Wonnes Wellness kunder
52,08 €/pass á 60 min (priset innehåller 24 % moms). Ifall kunden är medlem i ett gym och vill få Wonnes Wellness PT-tjänster utförda i gymmets utrymmen, bör kunden stå för de eventuella tilläggskostnader som detta medför.

Distanspaket

(endast Wonnes Wellness kunder)
Enligt din önskan, t.ex. träningsprogram + kostrådgivning + diskussioner om livsstilsförändring + en månads uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype 185 € (priset innehåller 24 % moms).
Baspaket (endast Wonnes Wellness kunder)
• Två individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 355 € (priset innehåller 24 %), inkluderar två månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype. • Tre individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 490 € (priset innehåller 24 % moms), inkluderar tre månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype.
Avancerade paket (endast Wonnes Wellness kunder)
Alla avancerade paket innehåller nya träningsprogram enligt behov med 6-12 veckors mellanrum. • 10 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 1000 € (priset innehåller 24 % moms), inkluderar sex månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype. • 20 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 1685 € (priset innehåller 24 % moms), inkluderar nio månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype. • 30 individuella träffar + träningsprogram, kostråd och/eller livsstilsråd 2335 € (priset innehåller 24 % moms), inkluderar tolv månaders uppföljning en gång per vecka via e-post, telefon eller Skype.