fbpx

retorik

Jag fortsätter delvis på temat från i går, det var nämligen så att begreppet retorik också användes i Projekt Framgångs senaste poddavsnitt. Malin sa (inte ordagrant, men jag hoppas jag tolkade andemeningen rätt) att hon inte direkt tänker på retorik när hon t.ex. förbereder en föreläsning, eftersom hon uppfattar att retorik kan förstås mera som propaganda. Det fastnade jag för, och reflekterade över, eftersom jag själv är intresserad av klassisk retorik och tänker att vi har mycket att lära oss av de gamla romarna och grekerna när det gäller vältalighet. Michaela nämnde något om att presidenters talskrivare använder sig av principer för retorik.

Och jag tänkte ”måtte jag aldrig bli president, jag vill definitivt skriva alla mina tal själv. Nåja. Risken att jag ska bli vald till president kan väl ses som obefintlig, så jag får i lugn och ro känna mig övertygad om att jag även i fortsättningen får skriva mina tal själv.

År 2010, då jag disputerade, bekantade jag mig närmare med retorikens principer, då jag skulle skriva min s.k. lectio praecursoria, ett tal som disputanden (den som har skrivit en doktorsavhandling och offentligt ska försvara sina teser vid en doktorsdisputation) håller inledningsvis. Jag lyckades inte hitta några detaljerade anvisningar hos mitt eget universitet Åbo Akademi, men Tammerfors universitet hade givande information om hur en bra lectio är uppbyggd. Dem kombinerade jag med att läsa klassisk retorik, och voilà – jag fick mycket beröm för lection. Ibland brukar disputanden få skriva om sin lectio flera gånger, jag behövde bara ändra ett ord eller om det var en mening, så var mina handledare nöjda.

Ergo – det är bra att förstå sig på retorik och att hitta goda anvisningar 🙂

Hursomhelst, här kommer en kort och förenklad presentation av hur man bygger upp ett övertygande tal (och sedan må man ju ha vett att använda retoriken i det godas tjänst, allt som är bra kan dessvärre också användas för mindre hedervärda ändamål):

  1. Exordium, dvs. inledningen. Väck intresse för ditt ämne!
  2. Narratio, en berättande bakgrund. Sätt in ditt ämne i ett större sammanhang!
  3. Propositio, för fram ditt främsta budskap i koncentrerad form.
  4. Ev. partitio, där du beskriver hur fortsättningen av ditt tal är uppbyggt, vilka saker som tas upp.
  5. Argumentatio, där du dels a) talar för din sak (probatio), dels b) möter tänkbara motargument, så att lyssnarna vet att du är medveten om att saken har flera sidor (refutatio).
  6. Peroratio, din slutsats.

Ungefär så. Det finns lite olika modeller. I min lectio hoppade jag över punkt 4, jag är inte heller säker på att jag hade punkt 3 med, eftersom man inte ska gå in på sina resultat i detalj i lection, det görs senare i dialog med opponenten, och då är det opponenten som styr.

Lycka till med dina tal, och ja, jag tycker om att hålla tal, inte bara om att föreläsa och att ge träningsinstruktioner!

0 reaktioner på ”retorik”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *