fbpx

Mina kurser hösten 2019: Må Bättre med funktionell träning och avslappning

Dags att presentera den sista kursen som jag är vidtalad att hålla hösten 2019. Kursen Må Bättre med funktionell träning och avslappning startar onsdagen 9.10.2019 kl. 18-19, förutsatt att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Kursen kom till som en fortsättning på den första Må Bra-kursen, som hölls hösten 2018, arrangerad av Folkhälsan i Vasa r.f. Liksom Må Bra-kursen hålls också denna kurs i Folkhälsanhuset Wasa på Rådhusgatan.

Om Må Bra-kursen är en bred kurs, som handlar om allt från att sova gott till att äta bra, motionera lagom och få ordning på sin vardag, är Må Bättre-kursen mera fokuserad på träning (och avslappning). De första Må Bra-deltagarna uppskattade att få förklaringar till varför vi gör olika typer av övningar och vad som händer i kroppen under vilka rörelser, vilket ledde till att vi kom överens om att Må Bättre skulle fokusera på funktionalitet. Varje tillfälle inleds med en kort diskussion, ca 15 minuter, om hur deltagarna har haft det sen senast, och om vilket tema dagens träningspass har. Sedan följer ett 45 minuter långt träningspass inomhus, oftast med fokus på funktionell muskelträning och en avslutande avslappningsträning.

Vad är då funktionell träning? En definition kan vara att vikten läggs vid att träna in nya rörelsemönster mer än att träna upp specifika muskler. Men, för att kunna träna in nya rörelsemönster kan man också behöva träna upp styrka och rörlighet i specifika muskler och muskelgrupper!

Funktionaliteten i Må Bättre-gruppen utgår från deltagarnas behov. Hur ser deltagarnas vardag ut? Vilken typ av rörelse behövs?

Utgående från deltagarnas behov tränar vi bl.a. rörelser i enlighet med den kinetiska kedjan som presenteras i bilden ovan.

Vilka typer av rörelse behöver du i ditt dagliga liv? Sitter du mest? Eller ska du lyfta saker, sträcka dig osv.? Om du behöver en kurs med lätta och effektiva träningspass som stöder din arbetsförmåga och ditt dagliga liv är det här kursen för dig! Vi använder oss mest av egen kroppsvikt, men ibland använder vi också lätta träningsredskap som t.ex. gummiband. Välkommen med!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *